Dienstverlening

Directievoering

 • Budgetbepaling Voorzitterschap en/of deelname in bouwvergaderingen, stuurgroepvergaderingen, directievergaderingen, kleine overleggen.
 • Interne rapportage naar opdrachtgever.
 • Totaal verantwoordelijk over voortgang, planning, budget van project.
 • Aanspreekpunt en overleg met gemeente, nutsbedrijven, subsidieverstrekkers, projectontwikkelaar,architect, aannemer, installateur en overige leveranciers/aannemers.
 • Beoordelen offertes en aanneem-overeenkomsten.

Projectmanagement

 • Het volledig begeleiden en uitvoeren van een nieuwbouw of verbouw project.
 • Bewaking van budget, planning, uitvoering.
 • Aansturen installateur, aannemer.
 • Overleg met gemeente, nutsbedrijven.
 • Procesbewaking
 • Voorzitterschap en/of deelname in bouwvergaderingen, stuurgroepvergaderingen, directievergaderingen, kleine overleggen.
 • Beoordelen offertes en aanneemovereenkomsten.

Advies

 • Maken en samenstellen programma van eisen.
 • Advies uitbrengen t.b.v. werktuigkundige-, elektrotechnische, sprinkler-, data-, telecommunicatie-,  toegangcontrole-, beveiligingsinstallaties.
 • Bestekken schrijven.
 • Ontwerptekeningen maken.
 • Beoordelen offertes en aanneemovereenkomsten.

Aan- en verkoop advies

 • Het uitvoeren van een zoekopdracht voor een aan te huren of te kopen pand.
 • Het onderhandelen met de verkoper/verhuurder over de prijs en condities.
 • Het ondersteunen van de inrichting en aanpassingen van het pand.
 • Vastgoedbemiddeling.

Onderhoud

Na een nieuwbouw project of een aanpassing van het huidige pand, kunnen wij U adviseren bij het aangaan van onderhoudscontracten.
Wij kunnen het prijsniveau beoordelen en de kwaliteit van de contracten.

Ook het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen en budgetten behoort tot onze expertise.